sushi king dostava beograd slatki maki

Nutella banana

390,00 / 8 kom

sushi king dostava beograd slatki maki

Nutella kokos banana

440,00 / 8 kom

sushi beograd

Nutella plazma

390,00 / 8 kom

sushi beograd

Lešnik karamela

390,00 / 8 kom

sushi beograd

Mango kokos banana

440,00 / 8 kom

sushi beograd

Snickers

440,00 / 8 kom

sushi king dostava beograd slatki maki

Crunchy Nutella Banana

440,00 / 8 kom