J.P. Chenet Cabernet Syrah 187ml

550,00 рсд

J.P. Chenet – Cabernet Syrah 187ml

10%vol

18+