sushi king dostava beograd slatki maki

Nutella banana

440,00 / 8 kom

sushi king dostava beograd slatki maki

Nutella kokos banana

490,00 / 8 kom

sushi beograd

Nutella plazma

440,00 / 8 kom

sushi beograd

Lešnik karamela

440,00 / 8 kom

sushi beograd

Mango kokos banana

490,00 / 8 kom

sushi beograd

Snickers

490,00 / 8 kom

sushi king dostava beograd slatki maki

Crunchy Nutella Banana

490,00 / 8 kom